Smart Platform Solutions (SPS) giới thiệu xe nâng người Boom Lift JLG E660SJ chạy hoàn toàn bằng điện. Xe nâng người Boom Lift chạy điện JLG hầu hết các xe…
Đọc tiếp..