Giới thiệu

Website: Xe Nâng người JLG Việt Nam

Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân. Chính sách Bảo mật này chỉ rõ các thực tiễn mà chúng tôi đã áp dụng để bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng, để người tiêu dùng có thể cảm thấy tự tin về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân mà người tiêu dùng cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Chúng tôi thu thập thông tin bình luận để hiển thị nhằm giúp người sử dụng biết rõ quan điểm cũng như đánh giá của bạn về vấn đề được đề cập.

Thư viện

Thư viện của bạn cung cấp lên kho dữ liệu để lưu trữ, và truy cập khi người dùng có yêu cầu.

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ giúp chúng tôi dễ dàng liên hệ trao đổi với bạn khi có bất cứ vấn đề hay quảng bá sản phẩm thông tin hữu ích cho người dùng.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Dữ liệu và thông tin trên sẽ chia sẻ với ai?

Các thông tin dữ liệu trên được chúng tôi lưu trữ trên hệ thống sever riêng của Xe Nâng Người JLG và được chúng tôi bảo mật tuyệt đối.

Việc cung cấp thông tin cho bên thứ 3 sẽ phụ thuộc vào quyền của người dùng, chúng tôi sẽ không cung cấp cho bất cứ bên thứ 3 nào nếu chưa được sự đồng ý của người dùng.