Brian King là nhà sáng lập Power Towers - công ty có trụ sở tại Anh, sẽ nghỉ việc vào cuối năm nay. Brian King Ông King đã thành lập…
Đọc tiếp..