Một công ty có trụ sở tại Anh Media Access Solutions (MAS) đã đầu tư 2,5 triệu bảng (3 triệu đô la) vào thiết bị nâng người mới. Media Access…
Đọc tiếp..