Doanh số tăng mạnh trong năm vừa qua

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm, Doanh thu của JLG đã tăng hơn 13% với mức 1,06 tỷ USD. Sự gia tăng này đến từ mức tăng 42,6% trong doanh số của telehandler lên tới 947,9 triệu đô la. Tuy nhiên, nhìn vào số liệu của các thiết bị nâng, công ty chỉ thấy tăng trưởng hơn 1% ở mức 1,46 tỷ USD. Thiết bị đã qua sử dụng và các bộ phận thay thế đã tăng 10% lên 649,9 triệu đô la và lợi nhuận hoạt động nói chung đã tăng 45% lên tới 376,1 triệu đô la. Công ty cho biết doanh số tăng ở tất cả các khu vực trừ EAME.

doanh thu tăng mạnh đầu năm 2019
doanh thu tăng mạnh đầu năm 2019

Chỉ tính riêng quý 3, doanh thu của mảng thiết bị hỗ trợ đã tăng 7,7% lên 1,25 tỷ USD. Sự tăng trưởng trong doanh số là do khối lượng bán hàng tăng và giá cả cao hơn để đáp ứng với chi phí nguyên vật liệu tăng, công ty cho biết. Doanh thu quý 3 năm 2019 chủ yếu từ phân khúc các thiết bị hỗ trợ tăng 27,2% lên 189,9 triệu USD, tương đương 15,2% doanh thu, so với 149,3 triệu USD, tương đương 12,9% doanh thu trong quý 3 năm 2018. Mức tăng thu nhập hoạt động là chủ yếu là do tác động của khối lượng bán hàng cao hơn, hiệu quả sản xuất thuận lợi, động lực giá / chi phí được cải thiện và không có chi phí liên quan đến tái cấu trúc.

Wilson- chủ tịch và giám đốc điều hành của Tập đoàn Oshkosh cho biết:

“Our strong fiscal third quarter performance resulted from increased sales in each of our business segments as well as double-digit growth in operating income in our access equipment and fire and emergency segments,”

I’m proud of the hard work and efforts of our team members as they continue to drive higher performance by executing our business strategy and initiatives.

Hiệu suất tài chính quý thứ ba của chúng tôi đạt được nhờ doanh số tăng trong mỗi phân khúc kinh doanh của chúng tôi cũng như tăng trưởng hai yếu tố là thu nhập hoạt động trong các thiết bị hỗ trợ và các phân khúc cứu hỏa và khẩn cấp của chúng tôi. Tôi tự hào về sự làm việc chăm chỉ và nỗ lực của các thành viên trong nhóm khi họ tiếp tục đạt hiệu suất cao hơn bằng cách thực hiện chiến lược và sáng kiến ​​kinh doanh của chúng tôi.

Tính đến ngày 30 tháng 6, thiết bị tồn kho ở mức 854,8 triệu đô la, thấp hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty mẹ của JLG, Oshkosh, đã báo cáo doanh thu tăng 9% trong 9 tháng lên 6,19 tỷ USD, với lợi nhuận trước thuế là 588,8 triệu USD, tăng 45,5%.

Rate this post