Tại hội nghị ALH 2019 bàn về việc tăng cường sử dụng công nghệ thực tế ảo đào tạo lái xe nâng người và các thiết bị xây dựng khác.

Rate this post